Humiling ng Demo

Mga Kasangkapan para sa Lokal na Media

Mga kasangkapang base sa web na pinadadali para:

  • Ang mga mamamayan ay nagrereport ng mga isyu sa pampublikong lugar mula sa iyong website.
  • Mga mamamahayag na nananatiling up-to-date sa mga isyu na nakakaapekto ng malaki sa mga komunidad na pinaglilingkuran nila.
Humiling ng Demo

I-drive ang trapiko ng web gamit ang SeeClickFix Gumamit ng mga widget upang matawag ang pansin ng mga viewer habang ginagamit ang kanilang content o nilalaman na puwedeng pagkuhanan ng istorya…

Dynamikong List Widget
Ang mga list widget ay madaling magkakasya sa isang homepage o article page at magtutulak ng mas maraming traffic sa iyong site sa pamamagitan ng pag-link nito sa wiget ng mapa ng SeeClickFix.
Interaktibong Widget ng Mapa
Map widgets allow visitors to view issues in their area and report new issues directly through the outlet's site.
Mga Real-Time Alert
Journalists stay up-to-date with community concerns by creating public watch areas and receiving email notifications about their reader's issues.
Natatanging Hyperlocal na Nilalaman
Ang mga isyu ng SeeClickFix na inireport sa pamamagitan ng mga media outlet ang siyang nagiging pinagmulan ng mga istorya, imbestigasyon at marami pang iba.
Dynamikong List Widget

Text widget sDynamikong List Widget

Ang mga list widget ng SeeClickFix ay nagbibigay sa mga bisita ng iyong website ng prebiyu ng mga pinakabagong isyu na inireport sa kanilang komunidad. Ang javascript widget ay awtomatikong nagbabago ang laki upang kumasya sa ispasyo na paglalagyan nito, at nagiging isang mabisang kasangkapan upang mapapunta ang mga bisita mo mula sa iyong homepage o pahina ng isang artikulo, papunta sa ibang parte ng iyong site.

  • Naiiba ang sukat ayon sa heograpiya - ipakita ang mga isyu mula sa isang maliit na baranggay hanggang sa inyong buong kabayanan.
  • Ipakita ang mga isyu base sa kalagayan o base sa uri ng problemang inireport.
  • I-customize o gawing pasadya ang iyong mga kulay at piliin kung gaanong impormasyon tungkol sa bawat isang isyu ang ipapakita.
  • I-link ang iyong list widget ng direkta sa widget ng mapa ng SeeClickFix sa bukod na pahina ng iyong site.
  • Gamitin ang aming mga libreng widget na suportado ng mga patalastas, o kontakin kami hinggil sa presyo ng aming premium at walang patalastas ng tools o kasangkapan.
Interaktibong Widget ng Mapa

Map widget sInteraktibong Widget ng Mapa

Kapag hinayaan mo ang mga residente na matingnan ang, at direktang makapagreport ng mga isyu ng komunidad sa pamamgitan ng kanilang website, ang media outlet ay nakakagawa ng mas interaktibo at nauugnay na destinasyon para sa mga bisita. Ang mga map widget ng SeeClickFix ay mabilis gamitin at ang mga ito ay scalable. Sa pamamagitan lamang ng kaunting click, ang mga media outlet ay makakagawa ng customized o pasadyang kasangkapan na nagbibigay ng halaga pareho sa mga mamamahayag at mambabasa sa pamamagitan ng pagpapakita ng nilalaman na natatangi sa heograpiya o paksa.

Bantayan ang Mga Alert sa Lugar

Alerts s Mga Real-Time Alert

Ang mga media outlet ay puwedeng makatanggap ng mga email na notipikasyon habang ang mga bagong isyu ay isinusumite sa mga lugar na nasasakupan ng kanilang coverage, sa pamamagitan ng pag-sign up para sa isang free SeeClickFix account at paggawa ng isang pampublikong watch area. Sa pamamagitan ng pakikipag-komunikasyon sa mga mamamayan gamit ang plataporma ng SeeClickFix, ang mga mamamahayag ay nagiging integral na bahagi ng debate ng publiko at gumaganap ng mahalagang papel sa pagtataguyod ng mga resolusyon ng mga isyu na inirereport ng kanilang mga tagasubaybay.

Natatanging Hyperlocal na Nilalaman

Content sNatatanging Hyperlocal na Nilalaman

Expand news coverage about local issues important to your audience by staying informed of their concerns. SeeClickFix allows media outlets to monitor new reports as they're submitted and organize issues in a way that makes it easy to see which are most pressing and likely to generate immediate attention.