Wrench heart white

Nakakatuwang Malaman
Ang Aking Bayan ay Nakikinig

Ang SeeClickFix ay nagbibigay sa iyo ng kakayahan na gumanap ng integral na tungkulin sa mga pampublikong serbisyo - pagpaparating ng mga problema sa iyong lugar tulad ng mga lubak at pagkawala ng ilaw o kuryente sa mga angkop na opisyal sa pamamagitan ng tamang impormasyon.

 
Manage Requests in Your Area?

Meet SeeClickFix Work

A new cornerstone in our comprehensive civic technology suite for citizens and governments.

SeeClickFix Work captures incoming requests and integrates them seamlessly into your organizational workflow by providing better staff management, streamlining internal assignments and workflow, and facilitating clear, secure communications.

Request a Tour

Read the Announcement

Ang SeeClickFix ay tumutulong sa mga daan-daang komunidad upang lutasin ang mga milyun-milyung isyu.

Mahigit na 3,197,131 na mga Isyu Nalutas!

Partner list

Matutunan kung paano mapapabuti ng pag-manage ng mga request o hiling ang serbisyo para sa iyong ahensiya.

See More