Tungkol sa SeeClickFix

1
2
4
3

Ang SeeClickFix ay isang plataporma ng komunikasyon para makapagreport ang mga mamamayan ng mga hindi pang-emerhensiyang isyu, at para naman ito masubaybayan, mapangasiwaan at matugunan ng gobyerno--na ang ultimong resulta ay mas pinabuting komunidad sa pamamagitan ng transparency, kolaborasyon, at kooperasyon.

They say all politics is local. While we're not political, we do believe that changes that have a real impact on our daily lives occur at the neighborhood or city level. It's our goal to provide the best tools for residents and governments to communicate for all sizes, populations, and budgets.

Ang SeeClickFix ay hindi maisasagawa ng walang tulong. Bukod sa mga dedikado at mabilis na lumalagong mga grupo ng entrepeneur sa SeeClickFix, ito ay nagawang posible lamang sa tulong ng mga kagila-gilalas na mga boluntaryo, mamamayan at mga miyembro ng gobyerno, malaki at maliit, na may dedikasyon sa lahat ng bagay na pangsibiko.

Kilalanin ang aming team sa ibaba, at magbasa ng mas maraming bagay tungkol sa aming mga kaibigan dito

Our Neighborhood